Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Janusinfos samlade läkemedelsinformation värdefull

Janusinfos samlade läkemedelsinformation värdefull

Publicerat 2013-12-13

Under september 2013 genomfördes en webbenkät på janusinfo.se. Pålitligt, värdefullt och bra, var återkommande omdömen.

Drygt 950 personer svarade på enkäten, varav 36 procent läkare, 24 procent sjuksköterskor, 18 procent farmaceuter och 5 procent annan vårdpersonal. Cirka 10 procent tillhörde kategorin patient/närstående och 7 procent var övriga.

Mest frekvent använd information på sidan var interaktionstjänsten (Sfinx), följt av behandlingsriktlinjer/expertrådsutlåtanden och nyheter. Tjänsterna Kloka Listan, Läkemedel och fosterpåverkan, Läkemedel och amning, sök/boka fortbildning och nya läkemedel var också populära.

Sidan ansågs lättnavigerad; endast 6 procent hade svårt att hitta vad de sökte. Janusinfo genomgick en visuell förändring för ungefär ett år sedan, och några skrev att sidan blivit mer lättnavigerad, medan några tyckte tvärtom. En stor majoritet av de svarande har stor eller mycket stor nytta av Janusinfos samlade producentobundna läkemedelsinformation i sin kliniska vardag.

Förbättringsutrymme finns

De vanligaste förbättringsönskemålen handlade om sökfunktion och inloggning i interaktionstjänsten Sfinx. Arbete med en teknisk modernisering av Sfinx pågår, och dessa funktioner kommer då att förbättras.

Det påpekades också att det finns tekniska problem som gör att Janusinfo ligger nere någon gång per dag, men det problemet är på väg att lösas.

Janusinfo innehåller kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal. Avsändare är Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting. Webbplatsen är även informationskanal för Stockholms läns läkemedelskommitté.

Tack till alla som deltagit i undersökningen, kommit med synpunkter och gett konstruktiva förslag.

Janusredaktionen

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad