Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Läkemedelsinformation vid graviditet och amning i Janusfönster kommersiellt obunden

Läkemedelsinformation vid graviditet och amning i Janusfönster kommersiellt obunden

Publicerat 2013-05-14

Från och med idag finns tjänsterna Läkemedel och fosterpåverkan samt Läkemedel och amning – som idag tillhandahålls via Janusinfo.se – även i Janusfönster. Det innebär att från och med nu är informationen om graviditet och amning i Janusfönster kommersiellt obunden.

Läkemedel vid graviditet

Informationen under knappen Graviditet hämtas från och med maj 2013 från kunskapsdatabasen Läkemedel och fosterpåverkan. Huvudförfattare är docent Karin Källén, Tornbladinstitutet, Lunds universitet och professor Birger Winbladh, Karolinska institutet.

Bedömningarna bygger på uppgifter från det svenska Medicinska födelseregistret och på kritisk värdering av vetenskaplig litteratur. Fokus ligger på första delen av graviditeten och risken för fosterskador. Tjänsten har en annan klassificering än motsvarande uppgifter i Fass, där informationen tidigare hämtades. För mer information, se Läkemedel och fosterpåverkan

Läkemedel vid amning

Informationen under knappen Amning hämtas från och med maj 2013 från kunskapsdatabasen Läkemedel och amning. Huvudansvarig författare är docent Ylva Böttiger, avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm.

Databasen innehåller generella rekommendationer om huruvida amning av ett friskt fullgånget barn kan ske under samtidig läkemedelsbehandling av mamman. Tjänsten har en annan klassificering än motsvarande uppgifter i Fass, där informationen tidigare hämtades. För mer information, se Läkemedel och amning

Mer information https://www.vårdgivarguiden.se/janusmed. Har du frågor eller funderingar, kontakta oss via e-tjanster@regionstockholm.se.

Senast ändrad