Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Något minskad antibiotikaförbrukning under förra året

Något minskad antibiotikaförbrukning under förra året

Publicerat 2013-03-14

Årsdata för Stockholms län 2012 visar att antibiotikaförbrukningen i öppenvården minskade med 1,7 procent under 2012 jämfört med 2011. Det var särskilt under sista kvartalet minskningen tog fart.

Framförallt minskade förbrukningen av luftvägsantibiotika, men även urinvägsantibiotika till de allra äldsta. Under sista kvartalet 2012 var minskningen i antibiotikarecept störst för barn i åldrarna 10–19 år samt för de allra äldsta invånarna över 90 år.

– Det är verkligen glädjande att antibiotikaförbrukningen successivt minskar och att läkarna i ökad utsträckning blir medvetna om de behandlingsrekommendationer som finns. Vi hoppas att detta är startskottet på en trend som kommer att fortsätta, säger Astrid Lundevall, allmänläkare på Strama Stockholm.

Det nationella patientsäkerhetsmålet är 250 antibiotikarecept per 1 000 invånare och år och dit är det en bit kvar. Totalt minskade antalet uthämtade antibiotikarecept i länet från 417 till 410 per 1 000 invånare och år. Trots minskningen hämtar befolkningen i Stockholms län fortfarande ut mest antibiotika i landet.

Ökad andel penicillin V

Det är också glädjande att penicillin med smalt spektrum används i större utsträckning till små barn med luftvägsinfektioner. I Stockholms län ökade andelen smalt penicillin av luftvägsantibiotika från 64 procent 2011 till 68 procent 2012. I jämförelse med andra luftvägsantibiotika påverkar smalt penicillin kroppens inre ekosystem i mindre omfattning.

– Inom slutenvården i länet håller vi ögonen på den ökade användningen av bredspektrumantibiotika. Det är angeläget att antibiotikagrupperna kinoloner och cefalosporiner fortsätter att minska inom vården, eftersom de har en ökad benägenhet att selektera fram ESBL-bildande bakterier, säger Astrid Lundevall.

App för allmänheten

Det är bra att allmänheten informeras om när man kan ha nytta av antibiotika och inte. www.antibiotikaellerinte.se är en webb-baserad utbildning riktad till allmänheten som förmedlar varför det är viktigt att inte äta antibiotika i onödan. Den finns numera även som en app för android och iphone.

Annika Hahlin, Strama Stockholm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

Årssammanställning 2012
Antibiotikastatistik