Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Nitrofurantoin och pivmecillinam rekommenderas vid afebril UVI hos män

Nitrofurantoin och pivmecillinam rekommenderas vid afebril UVI hos män

Publicerat 2013-05-22

På grund av ökad resistens mot nuvarande terapi (ciprofloxacin och trimetoprim) anser Smittskyddsinstitutet att symtomatisk afebril urinvägsinfektion (UVI) hos män bör kunna behandlas på samma sätt som hos kvinnor, med nitrofurantoin eller pivmecillinam.

Vid symtomatiska urinvägsinfektioner hos män har hittills ciprofloxacin och trimetoprim ofta varit förstahandsval. Anledningen är att de ger höga koncentrationer i prostatakörteln och vid febril UVI är prostata involverad i infektionen hos över 90 procent av patienterna.

Det är dock oklart huruvida prostatakörteln är infekterad vid afebril UVI varför dessa fall, enligt rapporten från Smittskyddsinstitutet, bör kunna behandlas med nitrofurantoin eller pivmecillinam. Preparaten ger en hög antibakteriell aktivitet i urinen och resistensen hos Escherichia coli är låg.

Uppföljning av effekten vid UVI-behandling hos män är viktig och patienten ska informeras om att återkomma vid förvärrade eller fortsatta symtom.

Resistensen ökar hos E coli

Escherichia coli orsakar de flesta UVI hos både män och kvinnor. Framförallt hos män förekommer dock en ökad andel av andra typer av Enterobacteriaceae samt Enterococcus faecalis.

Resistensutvecklingen hos E coli ökar. Till exempel har ciprofloxacinresistensen hos män nu nått 20 procent och den kombinerade resistensen mot ciprofloxacin och trimetoprim uppgår till 13 procent. Dessa faktorer gör att odling är indicerat i samband med en behandlingsstart.

Stockholms rekommendationer

Strama Stockholm rekommenderar nu nitrofurantoin (50 mg x 3 i 7 dagar) eller pivmecillinam (200 mg x 3 i 7 dagar) vid nedre urinvägsinfektion utan feber hos män.

I Kloka Listan 2013 har ciprofloxacin och trimetoprim tidigare rekommenderats. Med anledning av Smittskyddsinstitutets rapport, rekommenderar nu även expertråden i urologi och infektion att afebril UVI hos både män och kvinnor i första hand behandlas med nitrofurantoin eller pivmecillinam. Som tidigare rekommenderas urinodling före insättning av antibiotika och uppföljning vid UVI hos män.

Det finns ett stort behov av randomiserade, jämförande studier av olika behandlingsstrategier eftersom sådana saknas.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Smittskyddsinstitutet. Urinvägsinfektion hos män. April 2013
  2. Smittskyddsinstitutet. Nationell resistensövervakning, ResNet
  3. Strama Stockholm. Nedre urinvägsinfektioner hos män Pdf, 53.9 MB.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad