Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nu finns Kloka Listan 2013 tillgänglig

Publicerat 2013-01-11

Kloka Listan 2013 kommer att skickas ut de närmsta veckorna. Från den 16 januari finns årets Kloka Listan för förskrivare även som elektronisk version här på www.janusinfo.se.

Kloka Listan 2013

Till vårdcentralerna, akutsjukhusen, vissa privata mottagningar samt till de geriatriska enheterna i Stockholms län kommer Kloka Listans förskrivarversion att skickas ut automatiskt de närmaste veckorna. Övriga vårdgivare är välkomna att beställa Kloka Listan via e-post: klokalistan.hsf@regionstockholm.se.

Patientversion till väntrum

Lådställ med den tryckta versionen av Kloka Listan – för patienter och allmänhet kommer också att levereras till vårdcentralerna och akutsjukhusen. Patientversionen distribueras även till flertalet apotek i länet. På Vårdguiden publiceras patientversionen av Kloka Listan den 16 januari.

Fortbildning på din arbetsplats

För närmare kunskap om rekommendationerna i Kloka Listan och din verksamhets läkemedelsanvändning, vänligen kontakta Stockholms läns läkemedelskommittés informationsläkare och informationsapotekare. Detta kan du göra genom att e-posta en intresseanmälan till marie.schill@regionstockholm.se.

FAKTA Kloka Listan 2013
Kloka Listan innehåller evidensbaserade rekommendationer av kostnadseffektiva läkemedel för vanliga sjukdomar. Kloka Listan tas fram av Stockholms läns läkemedelskommitté och dess expertråd inom olika terapiområden. Kloka Listan finns i flera versioner:

  • Kloka Listan vänder sig till förskrivare inom såväl öppen som sluten vård.
  • Kloka Listan – för patienter och allmänhet är språkligt anpassad för målgruppen och omfattar inom några områden råd och rekommendationer för egenvård utöver de som finns i övriga versioner av Kloka Listan.
  • Kloka Listan – Rekommenderade och upphandlade preparat med synonymer finns som hjälp vid ordination och beställning till läkemedelsförråd i olika vårdformer.

Janusredaktionen

Senast ändrad