Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Nya regionala riktlinjer för läkemedelsgenomgångar

Nya regionala riktlinjer för läkemedelsgenomgångar

Publicerat 2013-03-01

Nya riktlinjer för läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting gäller från den 1 mars 2013.

Riktlinjerna ersätter nuvarande riktlinjer för läkemedelsgenomgångar i särskilda boenden, hemsjukvård och hos övriga äldre som är listade på husläkarmottagning, och är ett stöd till vårdgivare vid uppfyllande av vårdavtal, tilläggsavtal och förfrågningsunderlag.

De nya riktlinjerna är en regional anpassning av Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2012:9 och ska användas inom all öppen och sluten vård, inklusive hemsjukvård och i särskilda boendeformer. Det övergripande syftet med att genomföra läkemedelsgenomgångar är att öka kvaliteten och säkerheten i läkemedelsbehandlingen, särskilt hos sköra äldre som är en utsatt grupp.

Riktlinjerna är förankrade och tillstyrkta av Stockholms läns läkemedelskommitté.

Utbildningstillfällen om riktlinjerna

Avdelningen stöd för evidensbaserad medicin har i uppdrag att stödja vården med fortbildning i samband med att de nya riktlinjerna ska omsättas i sitt medicinska sammanhang i klinisk sjukvård. Stockholms läns läkemedelskommitté och dess expertråd medverkar i problembaserad fortbildning.

Om du vill veta mer om hur man tillämpar riktlinjerna i praktiken kan du anmäla dig under fliken Fortbildning. Utbildningen heter Läkemedelsgenomgångar inom SLL. Rätt, säkert och praktiskt! och anordnas i första omgången för primärvården, den 13 mars och den 16 april, fler utbildningstillfällen kommer.

 

Källa:
  1. Uppdragsguiden. Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar

Senast ändrad