Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nya rutiner för uppdatering

Publicerat 2013-01-08

Alla dokument i tjänsten Läkemedel och fosterpåverkan revideras årligen med nya data från det Medicinska födelseregistret och nya litteraturreferenser. Tidigare har den nya utgåvan av alla dokument publicerats samtidigt. Från och med 2013, kommer texterna istället att uppdateras successivt. Längst ner på varje dokument hittar du uppgift om när den senaste versionen är publicerad och från vilket datum siffrorna ur födelseregistret kommer.

Om nya medicinska rön innebär att texterna blir inaktuella mellan de årliga revideringarna, försöker vi hinna justera dem i mellanperioden. Redaktionen tar gärna emot synpunkter på innehållet och tips på referenser som bör inkluderas.

Redaktionen för ”Läkemedel och fosterpåverkan”
Kontakt: ulrika.norby@regionstockholm.se

Senast ändrad

Hitta i sidan