Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nyheter i Kloka Listan 2014

Publicerat 2013-12-12

I Kloka Listan 2014 har behandlingsmöjligheterna inom de stora folksjukdomarna osteoporos, diabetes och alkoholberoende utökats.

Kloka Listan 2014

– Utökade behandlingsmöjligheter för stora patientgrupper gör att invånarna i Stockholm får del av den medicinska utvecklingen, säger docent Eva Andersén Karlsson, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommitté.

Webbversionen av nästa års Kloka Listan kommer att finnas tillgänglig på Janusinfo den 21 januari 2014. En förteckning över förändringar i de rekommenderade läkemedlen för Stockholms län finns dock tillgänglig redan nu [1]. Den 22 januari presenteras förändringarna på Kloka Listan Forum.

Andra nyheter är att Kloka Listan på flera ställen har förstärkt barnperspektivet, bland annat genom utökade rekommendationer vid barnastma. Infektionsavsnittet är påbyggt med viktiga principer vid intravenös antibiotikabehandling. I den nya versionen rekommenderas desloratadin istället för loratadin, de bedöms likvärdiga men prisbilden har förändrats på grund av patentutgång.

FAKTA KLOKA LISTAN

Kloka Listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar. Rekommendationerna är grundade på vetenskaplig dokumentation avseende effekt och säkerhet, farmacevtisk ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och miljöaspekter.

Kloka Listan är resultatet av ett omfattande arbete. Stockholms läns läkemedelskommittés 21 expertråd ger förslag på rekommenderade läkemedel inom sina respektive expertområden. Expertrådens förslag presenteras för Stockholms läns läkemedelskommitté. Därefter fastställs rekommendationerna av läkemedelskommittén. Alla medverkande experter följer Stockholms läns läkemedelskommittés jävspolicy.

Kloka Listan finns i tre versioner; för läkare, för patienter och för beställning till läkemedelsförråd.

Elin Jerremalm

Källa:

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad