Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Ny kunskapstjänst om kön, genus och läkemedel

Ny kunskapstjänst om kön, genus och läkemedel

Publicerat 2013-09-17

Nu finns den nya kunskapstjänsten Kön, genus och läkemedel tillgänglig via www.janusinfo.se.

Genom att ge strukturerad information om framförallt könsaspekter på läkemedelsbehandling ska beslutsstödet underlätta köns- och genusmedveten förskrivning och skapa större medvetenhet om dessa aspekter av läkemedelsbehandlingen.

I den första versionen av den nya kunskapstjänsten finns texter om ett 50-tal läkemedelssubstanser inom områdena antikoagulantia, neurologi och psykiatri. Tjänsten kommer att kontinuerligt fyllas på med information om fler läkemedel.

Målgruppen är sjukvårdspersonal som ordinerar läkemedel. Texterna är generella och ska inte ses som behandlingsriktlinjer. Behandlande läkare ansvarar för patientens handläggning, som måste anpassas till varje situation.

Stödet är framtaget genom ett samarbete mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting, Stockholms läns läkemedelskommitté och dess expertråd och Centrum för genusmedicin på Karolinska institutet.

Elin Jerremalm

Senast ändrad