Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Oro för komplikationer en faktor bakom antibiotikaförskrivningen

Oro för komplikationer en faktor bakom antibiotikaförskrivningen

Publicerat 2013-08-05

Antibiotikaförskrivning påverkas av en komplex kombination av faktorer som hänför sig till läkaren, patienten och vården som system. Läkarens drivkrafter är i många fall en vilja att tillgodose patientens förväntningar och en oro för komplikationer eller för att patienten ska gå till någon annan kollega. Det visar en översikt skriven av portugisiska forskare.

Sjukdomstecken och olika symtom var de viktigaste patientrelaterade faktorerna, medan tidspress var en faktor inom vårdsystemet.

Två attityder bland läkare faller ut i omkring två tredjedelar av studierna, dels en vilja hos doktorn att tillmötesgå patientens förväntningar, att göra denne nöjd, dels en oro för att det ska tillstöta komplikationer, om patienten inte får antibiotika, eller att patienten inte ska komma tillbaka (lista sig någon annanstans). Andra faktorer kunde vara läkarens önskemål om en snabb lösning på patientens problem eller diagnostisk osäkerhet.

Totalt selekterades 35 studier (varav två svenska) fram via Pubmed, varav 18 enbart handlade om läkare och deras attityder, 17 också om patienter och/eller andra vårdgivare. I 20 fall hade studierna gjorts inom primärvården, i 10 fall inom sjukhusvården, och i fem fall inom både primär- och sjukhusvård. Studierna kom från fem olika kontinenter, men 18 av dem från Europa och 10 från Nordamerika.

Författarna till genomgången drar slutsatsen att läkarnas attityder är en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till, när interventioner utformas för att förbättra rationell förskrivning av antibiotika.

David Finer

Källa:
  1. Teixeira Rodrigues A, Roque F, Falcão A, Figueiras A, Herdeiro MT. Understanding physician antibiotic prescribing behaviour: a systematic review of qualitative studies. Int J Antimicrob Agents. 2013 Mar;41(3):203-12. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad