Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Osteoporosbehandling med denosumab ökar risken för atypiska lårbensfrakturer

Osteoporosbehandling med denosumab ökar risken för atypiska lårbensfrakturer

Publicerat 2013-03-05

Atypiska lårbensfrakturer har i sällsynta fall rapporterats hos postmenopausala patienter med osteoporos som behandlas med denosumab (Prolia, Xgeva). Sedan tidigare är risken för atypiska frakturer vid behandling med bisfosfonater känd.

Atypiska lårbensfrakturer är frakturer i subtrokantära och proximala diafysregionerna som inträffar med inget eller litet trauma. Frakturerna är ibland bilaterala.

Två patienter med atypisk höftfraktur under denosumabbehandling har identifierats i en öppen förlängningsstudie med postmenopausala kvinnor med osteoporos (Freedom). Det är en sällsynt biverkan (≥1/10 000 till <1/1 000 användare) och uppkom redan efter 2,5 års behandling.

Patienter som behandlas med denosumab ska uppmanas att rapportera nyuppkommen eller ovanlig smärta i lår, höft eller ljumske. Kontralaterala femur ska undersökas hos patienter som behandlas med denosumab och som drabbats av en fraktur i höft eller lårben.

Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar

Senast ändrad