Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Patientinformation om det generiska utbytet

Patientinformation om det generiska utbytet

Publicerat 2013-11-18

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Läkemedelsverket har tagit fram informationsmaterial om det generiska utbytet som kan användas i mötet med patienten.

Det finns också ett mer omfattande kunskapsunderlag. Förskrivare har, liksom farmaceuter, en viktig roll för att skapa trygghet för patienten i samband med bytet.

Materialet bygger på aktuella författningar och vägledningar, forskningsresultat, andra studier och rapporter samt underlag från Läkemedelsupplysningen.

Stockholms läns landsting har tagit fram en kompletterande patientbroschyr.

Elin Jerremalm

Källa:
  1.  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Informationsmaterial om det generiska utbytet
  2. Läkemedelsverket. Utbytbara läkemedel

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad