Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Postafen går bra att använda under graviditet

Publicerat 2013-10-10

Meklozin (Postafen) är att betrakta som ett säkert läkemedel till gravida. Den ändring av Fasstexten som nyligen har skett, beror inte på att nya data har tillkommit. Det finns därmed ingen anledning att ändra nuvarande rekommendationer för användning av meklozin under graviditet.

Antiemetikumet meklozin har stor användning vid graviditetsillamående. En nyligen införd ändring i Fasstexterna både för förskrivare och allmänhet har utlöst oro och frågor till redaktionen för tjänsten ”Läkemedel och fosterpåverkan” på Janusinfo. Ryktesvis har ändringen även lett till att apotekspersonal har avrått gravida kvinnor från att använda läkemedlet.

Anledningen är att formuleringarna i Fass uppfattas som att man numera rekommenderar en mer restriktiv användning av meklozin under graviditet. Några nya data som motiverar en skärpning av texten har dock inte tillkommit. Tillverkaren uppger att förändringen är en harmonisering inom EU och skall uppfattas som att läkemedel inte bör ges i onödan till gravida.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns över 40 000 barn vars mödrar uppgivit användning av meklozin i tidig graviditet och frekvensen missbildningar var signifikant sänkt jämfört med det förväntade. Det är sedan tidigare känt att graviditetsillamående är förenat med ett lägre antal missbildade barn än det genomsnittliga. Meklozin får därmed betraktas som ett väl studerat och säkert medel att användas vid illamående under graviditet.

Birger Winbladh
Karin Källén
Ulrika Nörby
Redaktionen för tjänsten Läkemedel och fosterpåverkan

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad