Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Reducerad dos rekommenderas för metoklopramid mot illamående

Reducerad dos rekommenderas för metoklopramid mot illamående

Publicerat 2013-08-20

För att minska risken för neurologiska biverkningar av metoklopramid (Primperan) rekommenderar den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, att maxdosen för vuxna blir 0,5 mg per kg kroppsvikt och dygn. Vidare ska läkemedlet endast användas för korttidsbehandling upp till fem dagar. Normaldosen för vuxna sänks till 10 mg tre gånger dagligen.

Antiemetikumet metoklopramid (Primperan) finns som injektionsvätska (5 mg/ml), tabletter (10 mg) och suppositorier (20 mg). På grund av de sänkta doseringsrekommendationerna kommer suppositorier 20 mg att avregistreras.

Eftersom endast korttidsanvändning rekommenderas ska metoklopramid inte längre användas vid kroniska tillstånd såsom gastropares, dyspepsi och gastroesofageal reflux. Inte heller ska det brukas som adjuvans vid gastroskopi, duodenal intubering och tunntarmsbiopsi eller vid röntgenundersökning.

För vuxna kan metoklopramid användas vid förebyggande av postoperativt illamående och kräkning, cytostatikainducerat illamående och kräkning samt för behandling av illamående och kräkning associerat med akut migrän (där det också kan användas för att förbättra absorption av orala analgetika).

Användning hos barn

Barn under 1 år ska inte behandlas med läkemedlet på grund av ökad risk för neurologiska biverkningar. Barn från 1 års ålder kan få metoklopramid som andrahandsval vid förebyggande av cytostatikainducerat illamående och kräkning och behandling av etablerad postoperativt illamående och kräkning. Rekommenderad dos till barn över 1 år är 0,1–0,15 mg per kg kroppsvikt, upp till tre gånger dagligen.

Det är EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP, Committee for Medicinal Products for Human Use) som har utvärderat nyttan och riskerna med metoklopramid. Utredningen bekräftar de välkända riskerna för neurologiska biverkningar såsom reversibla extrapyramidala symtom och tardiv dyskinesi. CHMP:s rekommendation går vidare till den Europeiska kommissionen för ett bindande beslut. Därefter kommer produktinformationen uppdateras.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar ändringar i användningen av metoklopramid. Nyhet 2013-08-05
  2. Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. European Medicines Agency recommends changes to the use of metoclopramide. Nyhet 2013-07-26

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad