Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Riktade insatser fick förskrivare att välja generika

Riktade insatser fick förskrivare att välja generika

Publicerat 2013-06-17

Efter introduktionen av billigt generiskt losartan har förskrivningen av angiotensinblockaren ökat kraftigt, visar en ny svensk studie. Förändringen tros bero på de riktade insatser som gjorts för att påverka förskrivningsmönstret.

Med hjälp av data från Läkemedelsregistret kunde forskarna visa att användningen av losartan nära nog fördubblats ett drygt år efter att patentet på Cozaar löpt ut och generiskt losartan blivit tillgängligt på marknaden. För andra angiotensin II-hämmare, som fortfarande har patentskydd, sågs ingen motsvarande ökning och losartans andel av förskrivningen ökade därför från drygt 25 till 40 procent.

Kraftig prisnedgång

Införandet av generiskt losartan har medfört ett prisfall på nära 90 procent och den årliga läkemedelsnotan för angiotensin II-hämmare har därför minskat med 160 miljoner kronor, trots att användningen samtidigt ökat med 16 procent.

I samband med att generiskt losartan blev tillgängligt genomförde landstingen en rad åtgärder för att uppmuntra användningen av losartan snarare än andra angiotensin II-hämmare med fortsatt patentskydd och höga priser. Bland annat använde man sig av informationskampanjer, lokala läkemedelsbudgetar och incitamentsmodeller baserade på förskrivningsmål.

Den aktuella studien ger inget säkert besked om hur viktiga dessa insatser varit för att förändra förskrivningen, men i länder där man inte aktivt försökt påverka valet av angiotensin II-hämmare har lanseringen av billigt generiskt losartan inte påverkat förskrivningsmönstret på motsvarande sätt. Även om skillnaderna mellan länderna kan ha många orsaker ger detta en indikation om att aktiva och riktade insatser kan vara nödvändiga för att stimulera användningen av läkemedel där patentet löpt ut och billiga generika blivit tillgängliga.

I ett uppföljande projekt planerar forskarna bakom den aktuella studien att relatera losartananvändningen till de specifika insatserna i enskilda landsting. Därigenom hoppas de kunna visa vilka interventioner som är mest effektiva när det gäller att påverka läkares förskrivningsvanor.

Jonatan Lindh, med dr, specialistläkare, avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge

Källa:
  1. Godman B, Wettermark B, Miranda J, Bennie M, Martin A, Malmström RE. Influence of multiple initiatives in Sweden to enhance ARB prescribing efficiency following generic losartan; findings and implications for other countries. Int J Clin Pract. 2013 Apr 8. doi: 10.1111/ijcp.12130. [Epub ahead of print] PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad