Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Snabbare process föreslås kring nya cancerläkemedel

Snabbare process föreslås kring nya cancerläkemedel

Publicerat 2013-02-04

Patienter ska snabbare kunna få tillgång till nya kostnadseffektiva cancerläkemedel. Det föreslås i en rapport från Sveriges kommuner och landsting.

Rapporten Nationell samordning för strukturerat införande och uppföljning av nya cancerläkemedel är en av de tio delrapporter som utgör avrapporteringen inom nationella cancerstrategin.

Vid introduktion av nya cancerläkemedel kan det dröja ett år efter marknadsföringstillståndet innan det finns rekommendationer eller ett förmånsbeslut. Under de senaste åren har flera nya kostsamma cancerbehandlingar introducerats, och fler är på väg. Kostnadseffektiva behandlingar ska komma patienter till godo så snabbt som möjligt, medan behandling med icke kostnadseffektiva läkemedel måste begränsas, sägs det i rapporten.

Det är därför viktigt med strukturerat införande och uppföljning av de nya läkemedlen. Kostnader och resultat av behandlingen måste stå i rimlig relation till det som förväntats, skriver man vidare. Ett nationellt läkemedelsregister är under uppbyggnad för att möjliggöra uppföljning av införda cancerläkemedel, ett arbete som Regionala cancercentrum kommer att ha ansvar för.

Föreslår ny gruppering

I rapporten föreslås en ny nationell gruppering som ska ta ställning till införandet av nya läkemedel. I gruppen ska ingå högre beslutsfattare i landstingen samt representanter för patienter, medborgare och läkemedelsbranschen i syfte att ge gruppen legitimitet och beslutsmandat. Det ska också inrättas en beredningsgrupp som ska fungera som organ för beredning av ärenden rörande cancerläkemedel.

En prisförhandlingsfunktion ska arbeta med prisförhandling på nationell nivå. Det är en förutsättning för att minska de regionala skillnaderna och få bästa möjliga pris.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Sveriges kommuner och landsting. Beslut om cancerläkemedel bör snabbas upp. Nyhet 2013-02-01
  2. Regionala cancercentrum i samverkan

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad