Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Snabb effekt av antihistaminer

Publicerat 2013-04-15

I samband med vårens antågande vill expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar påminna om att tablettbehandling med antihistaminer har snabbt insättande effekt. I hudtester noteras effekt inom någon timme efter intag av till exempel loratadintabletter och i placebokontrollerade studier på allergisk rinit minskar symtomen signifikant redan under de första dagarnas behandling.

Det är en på vissa håll utbredd uppfattning att behandling med antihistamin måste inledas veckor före symtomdebut, men detta är antagligen en sammanblandning med rekommendationerna för preparat som natriumkromoglikat, vilka har en annan verkningsmekanism. Vid nästäppa är det väletablerat att nasal steroid har bättre effekt än perorala antihistaminer.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för luftvägs- och allergisjukdomar

Senast ändrad