Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Steroidinjektion vid tennisarmbåge sämre än placebo på längre sikt

Steroidinjektion vid tennisarmbåge sämre än placebo på längre sikt

Publicerat 2013-03-07

I en randomiserad kontrollerad studie från Australien jämfördes injektioner med steroiden triamcinolon med placebo och/eller sjukgymnastik hos patienter med lateral epikondylit (tennisarmbåge). De som fått steroidinjektion hade återhämtat sig sämre och hade större återfallsrisk efter ett år än de som fått placeboinjektion.

I studien ingick 165 vuxna patienter som haft besvär i mer än sex veckor. Patienterna delades upp i fyra grupper. En grupp fick endast steroidinjektion, en grupp fick placeboinjektion, en grupp fick steroid och sjukgymnastik, och den sista gruppen fick placebo och sjukgymnastik. Forskaren som utvärderade resultaten var blindad för både injektion och sjukgymnastik.

Steroidgruppen sämre efter ett år

Fyra veckor efter injektionen verkade de som fått steroidinjektion mycket mer förbättrade, men efter ett år hade de återhämtat sig sämre (83 procent helt återställda eller mycket förbättrade) än de som fått placeboinjektion (96 procent). Dessutom hade smärtan återkommit för fler (54 procent i steroidgruppen mot 12 procent i placebogruppen).

– Denna studie illustrerar att det är viktigt att ifrågasätta alla typer av interventioner för smärtsamma tillstånd som har otillräcklig evidens och där det främsta motivet för användningen är det som kallas beprövad erfarenhet. Om man bara har det korta perspektivet, det vill säga cirka en månad, är det lätt att få uppfattningen att steroidinjektioner vid tennisarmbåge har en relativt god effekt. I denna studie upplevde cirka 70 procent av de som erhållit en steroidinjektion en bra effekt efter en månad jämfört med endast 10 procent efter placeboinjektionen. Det är svårt att i klinisk praxis upptäcka att en behandling, som verkar vara effektiv efter en månad, kan medföra att nästan hälften av patienterna får tillbaka sina besvär efter ett halvår eller ett år. Endast med randomiserade studier som systematiskt utvärderar långtidseffekten kan man få fram sådan värdefull information, säger docent Carl-Olav Stiller, överläkare och ordförande i expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar.

I studien gavs steroidinjektionen tillsammans med lokalanestetika.

– Det är vanligt att blanda lokalanestetika med steroider vid injektion och det gjordes även i denna studie och det är inte möjligt att avgöra huruvida effekten under en månad berodde på lokalanestetika eller steroiden, fortsätter Carl-Olav Stiller.

Sjukgymnastik bra i början

Efter ett år var det ingen skillnad på dem som fått eller inte fått sjukgymnastik. Fyra veckor efter start hade dock sjukgymnastiken en gynnsam effekt, jämfört med dem som inte fått sjukgymnastik (39 procent mot 10 procent var helt återställda eller mycket förbättrade).

– När det gäller effekten av sjukgymnastik är min tolkning att en av fem patienter som får sjukgymnastik har en påtaglig nytta under de första fyra veckorna. Sjukgymnastik verkar även medföra att intaget av läkemedel mot smärta kan minska. När det gäller långtidseffekten av sjukgymnastik, så är denna studie inte tillräckligt stor för att bevisa en klar nytta eftersom naturalförloppet är att mer än 90 procent av patienterna blir bra även utan sjukgymnastik, kommenterar Carl-Olav Stiller.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) kom förra året ut med en kommentar till en reviewartikel av samma australiensiska forskargrupp. SBU kommenterar att den skadliga effekten på lång sikt inte är särskilt uppmärksammad i klinisk rutin, och att patienterna före en eventuell kortikosteroidinjektion bör få veta att tillfällig lindring kan följas av långsiktig försämring.

– Medicinska behandlingar med otillräckligt vetenskapligt stöd och där randomiserade kontrollerade studier visar sämre effekt än placebo bör avvecklas. Detta borde enligt min uppfattning gälla steroidinjektioner vid lateral epikondylit, där nästan varannan patient får tillbaka sina besvär efter ett halvår eller ett år jämfört med en patient på tio som fick en injektion med koksalt, konkluderar Carl-Olav Stiller.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Coombes BK, Bisset L, Brooks P, Khan A, Vicenzino B. Effect of corticosteroid injection, physiotherapy, or both on clinical outcomes in patients with unilateral lateral epicondylalgia: a randomized controlled trial. JAMA. 2013 Feb 6;309(5):461-9. PubMed
  2. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Kortikosteroidinjektioner vid tennisarmbåge (lateral epikondylit). Rapport 2012-05-22

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad