Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Större risk för Guillain-Barré efter influensa än efter vaccination

Större risk för Guillain-Barré efter influensa än efter vaccination

Publicerat 2013-10-24

Enligt en studie publicerad i The Lancet var risken för Guillain-Barrés syndrom större efter en influensainfektion än efter influensavaccination (17 fall av Guillain-Barrés syndrom per miljon influensafall jämfört med 1 fall per miljon vaccinationer).

I studien identifierades 2 831 fall av Guillain-Barré från kanadensiska vårddatabaser. Av dessa hade 330 personer fått influensavaccin inom 42 veckor före insjuknandet och 109 personer hade en influensadiagnos inom samma tidsperiod.

Vård på sjukhus för Guillain-Barré 0–6 veckor efter vaccination eller efter vårdkontakt på grund av influensa jämfördes med vård på sjukhus för Guillain-Barré 9–42 veckor efter vaccination eller influensa. Den relativa incidensen av Guillain-Barré var cirka 1,5 0–6 veckor efter vaccination och 16 efter influensasjukdom.

– Om Guillain-Barré kan orsakas av influensavaccination eller inte har varit en het fråga sedan svininfluensan i USA på 70-talet. På senare tid har det kommit systematiska översikter och publikationer som tonar ner risken till något fall per miljon, om det överhuvudtaget finns någon. På Smittskyddsinstitutets hemsida finns mer information om säkerheten vid säsongsinfluensavaccinering, säger Åke Örtqvist, smittskyddsläkare i Stockholms läns landsting och ordförande i expertrådet för vaccinationer.

Guillain-Barrés syndrom, eller akut inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati, drabbar årligen 1–2 personer per 100 000 invånare.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Kwong JC, Vasa PP, Campitelli MA, Hawken S, Wilson K, Rosella LC et al. Risk of Guillain-Barré syndrome after seasonal influenza vaccination and influenza health-care encounters: a self-controlled study. Lancet Infect Dis. 2013 Sep;13(9):769-76
  2. Smittskyddsinstitutet. Säkerhet vid vaccinering med säsongsinfluensavaccin. 2013-10-08

Senast ändrad