Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

 • Start
 • / Nyheter
 • / Tummen upp för upphandlade läkemedel 2013

Tummen upp för upphandlade läkemedel 2013

Publicerat 2013-01-24

Nya avtalspriser träder i kraft den 1 januari för läkemedel som har upphandlats för läkemedelsförråd på sjukhus och i särskilda boenden. Genom att hålla sig till läkemedel med upphandlingsavtal kan sjukvården i Stockholm spara ca 250 miljoner kronor i förhållande till inköp till företagens listpriser.

Många avtal är förlängda från 2012, men det finns ändå en hel del nyheter och förändringar. En synnerligen viktig nyhet är att den nye entreprenören för läkemedelsförsörjningen, ApoEx AB inte automatiskt kommer att byta till upphandlat och rekommenderat sortiment. Ansvaret för att nyttja avtalen på bästa sätt vilar nu på den som beställer läkemedel för avdelningens behov. En hjälp finns i en märkning i beställningssystemet med en uppåtriktad tumme som visar om en vara är upphandlad, =Upphandlad/Rekommenderad.

Några av de viktigare nyheterna för 2013

 • Protonpumpshämmare för injektion. Både Pantoprazol Actavis och Nexium är upphandlade. Sjukhus/klinik måste själv bestämma utifrån avtalspris och medicinsk ändamålsenlighet vilket läkemedel som ska användas.
 • Confidex ersätter Ocplex som protombinkomplexkoncentrat. Läkemedlen är inte generiskt utbytbara och Fass-texterna skiljer sig något. Expertrådet anser dock att produkterna är likvärdiga och kan doseras på samma sätt. Det viktiga är patientens vikt, aktuellt PK-INR- värde och vilket värde man syftar till vid behandlingen.
 • Ipratropiumbromid Arrow är upphandlad som ersättare för Atrovent nebulisatorlösning.
 • Sapimol ersätter Combivent lösning för nebulisator.
 • Morfin Abcur injektion 10 mg/ml, 10x1 ml ersätter Morfin Meda.
 • Morfin injektion Unimedic 1 mg/ml, 10x10 ml ersätter Morfin Meda.
 • Morfin Epidural Meda ersätter Morfin Special.
 • Amiodaron Hameln injektion är upphandlad som ersättare för Cordarone injektion.
 • Fluconazol Fresenius Kabi infusion ersätter motsvarande produkt från Nycomed/Takeda.
 • Rocuronium Hameln ersätter Esmeron.
 • Licenspreparatet Vagothyl 50 ml ersätter Albothyl 100 ml som förstahandsaltenativ
 • Nivestim ersätter Zarzio som filgrastim-biosimilar.
 • Methotrexate injektion Pfizer ersätter Methotrexate injektion Teva
 • Cefotaxim Stragen ersätter Cefotaxim Teva
 • Clindamycin Stragen ersätter Clindamycin ratiopharm.
 • Fentanyl Orion ersätter Fentanylplåstret Durogesic

Därutöver så har det även skett ett antal leverantörsbyten för cytostatika som hanteras av Stockholms läns landstings nye leverantör för läkemedelstillverkning, Apotek produktion & laboratorier (APL).

Roland Gustafsson
Upphandlingskoordinator läkemedel

Senast ändrad