Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccin mot bältros omprövas av TLV

Publicerat 2013-06-27

Zostavax finns registrerat i Sverige sedan flera år och kommer att finnas på marknaden från och med hösten 2013. Vaccinet ingår sedan 2011 i läkemedelsförmånen efter beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Långtidsuppföljningar har dock visat att durationen av skyddet kan ha övervärderats i de hälsoekonomiska beräkningarna och därför pågår för närvarande en omprövning av beslutet hos TLV.

Bältros är en sjukdom som både blir vanligare och besvärligare med åldern. Zostavax, vaccin mot bältros, har visats ge ett gott skydd mot framför allt postherpetisk neuralgi, men även skydd mot att insjukna i bältros. Skyddseffekten påverkas av personens eget immunsvar, men är hos de flesta personer god upp till minst 70 års ålder.

Det är oklart om vilken ålder som är optimal för vaccination med Zostavax, men personer över 60 års ålder kan vara en lämplig målgrupp. Det finns dock en kvarstående osäkerhet kring durationen av skyddet och eventuellt behov av boostervaccination.

Expertrådet för vaccinationer inom Stockholms läns läkemedelskommitté vill därför avvakta resultatet av TLV:s omprövning innan några rekommendationer avseende förskrivning av Zostavax ges.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för vaccinationer

Källa:
  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Uppföljningsvillkoret för Zostavax uppfyllt. Uppföljningsbeslut 2013-05-13

Senast ändrad