Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vagifem utanför högkostnadsskyddet

Publicerat 2013-10-01

Originalprodukten Vagifem (östradiol, Novo Nordisk) utesluts ur högkostnadsskyddet från och med den 1 oktober. Alternativ Vagifem-produkt som ingår i förmånen kan vara svår att få tag i. Patienten får därmed betala hela summan själv.

Vissa parallellimporterade Vagifem-produkter ingår i högkostnadsskyddet även efter den 1 oktober, men det är osäkert i vilken mån de kommer tillhandahållas.

I Kloka Listan rekommenderas vid slidtorrhet Vagifem eller Ovesterin i första hand och Oestring i andra hand. Ovesterin vaginalkräm, Ovesterin vagitorium och Oestring vaginalinlägg ingår i läkemedelsförmånen. Vaginala beredningar av Ovesterin är receptfria.

– Preparaten är väldokumenterade och effektmässigt i stort sett likvärdiga. Tillgång till olika beredningsformer och receptfrihet är en fördel. Om Vagifem 10 mikrog ger otillräcklig effekt kan Ovesterin vaginalkräm prövas. Vagifem som inte ingår i högkostnadsskyddet har högst pris, säger Angelica Lindén Hirschberg, professor, Kvinnokliniken Karolinska universitetssjukhuset och ordförande i expertrådet för obstetrik och gynekologi.

Information om subvention

Information om ett läkemedel är subventionerat finns, förutom i beställningssystemet, på fass.se och kan sökas i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV:s) databas. Där finns även uppgifter om eventuella begränsningar i subventionen, finns inte läkemedlet i TLV:s databas är det inte subventionerat.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har gjort en generell omprövning av läkemedel som används vid behandling av lokala östrogenbristsymtom. De vaginala beredningsformerna Vagifem vaginaltablett i styrkorna 10 och 25 mikrog, Oestring (östradiol) vaginalinlägg, Ovesterin (östriol) vagitorium, Ovesterin vaginalkräm samt de orala beredningsformerna Ovesterin tablett och Oestriol (östriol) tablett har granskats.

Källa:
  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. TLV utesluter originalläkemedlet Vagifem ur högkostnadsskyddet. Nyhet 2013-06-19

Senast ändrad