Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Allmänheten får råd i Läkemedel och amning

Publicerat 2014-02-03

Tjänsten Läkemedel och amning har utökats med Råd till allmänheten. De nya råden ger en kort sammanfattning av den befintliga informationen, som främst är avsedd för hälso-och sjukvårdspersonal, och även rådgivning om när en diskussion med läkare bör ske.

Nytt i tjänsten är också att det via en drop-downlista går att söka på de tio vanligaste läkemedelsgrupperna under rubriken ATC-grupp bredvid sökrutan. Liksom tidigare går det även att skriva in ATC-kod, preparat eller substans i sökfältet.

Nya preparat tillkommer kontinuerligt och tjänsten uppdateras kvartalsvis.

Britt Wessel

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad