Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amning får klass 1, 2 och 3

Publicerat 2014-12-01

Klassificeringen i tjänsten Läkemedel och amning är ändrad. Läkemedelssubstanserna är nu bedömda utifrån en tregradig skala 1, 2 och 3 med samma färgmarkering och innebörd som tidigare, grön, gul och röd.

Förenligt med amning

Särskilda överväganden och/eller med förbehåll

Amning avrådes

Efter en omklassificering förra året används endast ovanstående tre av de tidigare fyra klasserna som A, C och D. En mer logisk sifferskala, som också överensstämmer med klasserna i tjänsten Läkemedel och fosterpåverkan införs nu och gäller från 2 december 2014 för substanserna i Läkemedel och amning.

Britt Wessel

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad