Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Andra faktorer än paracetamol ligger sannolikt bakom ökad risk för ADHD

Publicerat 2014-10-17

Den ökade risken för ADHD efter intag av paracetamol under graviditet, beror sannolikt på andra faktorer än själva läkemedelsbehandlingen. Det är en av slutsatserna efter en ny, ännu opublicerad studie från Socialstyrelsen. Denna visade att även användning av NSAID har en koppling till ADHD hos barnen.

Socialstyrelsen har nyligen genomfört en studie för att undersöka sambandet mellan paracetamol och ADHD, med anledning av de tidigare rapporterna. Myndigheten har använt det svenska Medicinska födelseregistret och Läkemedelsregistret. Som markör för ADHD användes uthämtade recept med de aktuella centralstimulerande medlen till barnen.

Användning av paracetamol under graviditeten jämfördes med två kontrollgrupper: gravida som använt NSAID och gravida som inte använt något av läkemedlen. De preliminära och ännu opublicerade resultaten visar en viss överrisk för ADHD både bland de barn vars mödrar tagit paracetamol och bland barn vars mammor använt NSAID, jämfört med ingen av substanserna. Överrisken var något mindre för paracetamol än för NSAID.

Den rimliga tolkningen av resultateten är att kvinnor som tar större mängder paracetamol eller NSAID under graviditen i högre utsträckning har bakgrundsfaktorer som predestinerar för ADHD hos barnen. Detta då NSAID och paracetamol verkar på olika sätt men ändå båda har en koppling till ADHD. Det är tidigare känt att kvinnor som använder analgetika i genomsnitt skiljer sig från kvinnor som inte gör det när det gäller vissa bakgrundsfaktorer. De nya rönen stödjer den europeiska läkemedelsmyndighetens bedömning att inte ändra rekommendationerna för användning av paracetamol under graviditet.

Redaktionen för Läkemedel och fosterpåverkan
Kontakt: ulrika.norby@regionstockholm.se

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad