Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Användningen av specialläkemedel antas öka även kommande år

Publicerat 2014-03-12

De förväntade kostnadsökningarna för läkemedel i år och kommande år i landstinget är i samma storleksordning som befolkningsökningen. Ökningarna sker främst för läkemedel i den specialiserade vården. De läkemedelsgrupper som antas öka mest är antikoagulantia, psykostimulantia vid ADHD och läkemedel vid hepatit C.

I årets prognos över användning och kostnader för läkemedel i Stockholms läns landsting 2014–2015 spås en total kostnadsökning med 1,9 procent för 2014 och 1,8 procent för 2015, vilket är i samma storleksordning som den väntade befolkningsökningen i länet. Kostnadsökningarna sker till största delen inte för läkemedel som används vid behandling av folksjukdomar, utan inom den mer specialiserade vården.

För de två kommande åren förutspås de största kostnadsökningarna för läkemedelsgrupperna, antikoagulantia, psykostimulantia vid ADHD, medel vid hepatit C, proteinkinashämmare inom onkologi och hematologi samt koagulationsfaktorer. De största kostnadsminskningarna beror på generikakonkurrens och ökad användning av biosimilarer på grund av patentutgångar för antipsykotiska läkemedel, demensmedel, kolonistimulerande faktorer, läkemedel mot glaukom och angiotensinreceptorblockerare (ARB) vid högt blodtryck och hjärtsvikt. Potentiella förbättringsutrymmen och/eller besparingspotentialer redovisas i särskilt avsnitt liksom i texten för varje läkemedelsgrupp.

Vi får räkna med att tiden med obefintliga kostnadsökningar för läkemedel är förbi. Effekten av patentutgångar med prispressande generisk konkurrens kommer att minska då få av de kvarvarande storsäljarna inte är biologiska läkemedel. Trenden för nya läkemedel är nischade, vanligtvis högteknologiska, läkemedel som har samma höga pris globalt. Särskilt inom onkologin har man fått speciella prislösningar där rabattsatsen inte offentliggörs.

I slutet av rapporten finns ett appendix om särläkemedel som innehåller beskrivning av förändringar för dessa svårprognosticerade läkemedel. Där finns också en lista över nyligen godkända särläkemedel och särläkemedel som skulle kunna bli godkända det närmaste året. Rapporten avslutas med listor över nya läkemedel och indikationer i pipeline, vilka kan komma att ha betydelse för hälso- och sjukvården vid ett godkännande. Det finns också lista över förväntade patentutgångar under prognosperioden.

Prognosen är framtagen av medarbetare på Avdelningen stöd för evidensbaserad medicin och Utvecklingsavdelningen på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samverkan med Stockholms läns läkemedelskommitté och dess expertråd.

Marie Persson, leg apotekare
Avdelningen stöd för evidensbaserad medicin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad