Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Avsvällande näsdroppar till små barn avregistreras

Publicerat 2014-01-17

Nezeril (oximetazolin) 0,1 mg/ml näsdroppar i endosbehållare och nässpray för barn mellan 1 månad och 2 år har avregistrerats vid årsskiftet. Avregistreringen skedde på företagets begäran för att globalt följa nationella rekommendationer i Storbritannien. Alternativa avsvällande medel finns från 1 års ålder.

För barn under 1 års ålder finns nu bara fysiologisk koksaltlösning. Från 1 års ålder finns avsvällande nässprayer med xylometazolin 0,5 mg/ml (Nasoferm, Otrivin, Xylometazolin Apofri och Zymelin). Nezeril finns till barn över 2 års ålder i endosbehållare och som spray (0,25 mg/ml för barn från 2 år upp till 10 år och 0,50 mg/ml för barn 10 år och äldre).

Läkemedelsverket utredde under 2009 säkerheten för receptfria förkylningsmediciner till små barn på grund av allvarliga biverkningsrapporter, framför allt för per orala läkemedel, i vissa EU-länder. Utredningen kom fram till att inga åtgärder för att begränsa användningen behövde vidtas.

I Storbritannien får avsvällande förkylningsmediciner inte tillhandahållas till barn under 2 år.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Nezeril 0,1 mg/mL näsdroppar och nässpray avregistreras. Nyhet 2013-10-18

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad