Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bättre information om biverkningar behövs

Publicerat 2014-09-22

I en artikel i BMJ föreslås att informationen om biverkningar skulle bli bättre, och lättare för patienten att värdera, om den presenterades i absoluta risktal. Biverkningsinformation borde i första hand utgå från randomiserade kliniska prövningar, men i vissa fall kan ovanliga biverkningar bara upptäckas i observationella studier.

Artikelförfattarna studerade biverkningsinformation i olika källor (Medsafe, Drugs.com, Yahoo health, Patient.co.uk och National library of medicine) för 15 vanliga läkemedel (till exempel fluoxetin, simvastatin, metoprolol, alendronat och metformin). För åtta av de inkluderade läkemedlen listas i medeltal mer än 50 biverkningar per läkemedel i de olika källorna.

Ofta förekommer icke-specifika symtom, som kan klassas som nocebo-effekter, alltså negativa effekter på grund av att patienten förväntar sig det. Symtom som listats som vanligt förekommande i vardagen, även utan läkemedel, är vanliga när biverkningsinformation listas.

Överdriven, inkonsekvent eller felaktigt presenterad biverkningsinformation kan leda till att patienten inte startar, eller i förtid avslutar sin behandling. Det kan också öka negativa förväntningar som i sin tur leder till fler upplevda biverkningar, skriver författarna i BMJ. De föreslår därför att befintliga randomiserade studier i många fall kan användas för att ta bort de icke läkemedelsspecifika symtomen från biverkningslistan och för att beräkna absoluta risker. Observationella studier kan vara nödvändiga för hitta ovanliga och/eller allvarliga biverkningar som uppträder efter en längre tids användning. Dock måste det kausala sambandet fastställas på annat sätt.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Tan K, Petrie KJ, Faasse K, Bolland MJ, Grey A. Unhelpful information about adverse drug reactions. BMJ. 2014 Aug 12;349:g5019. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad