Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Beslutsstödet NjuRen nu även via webben

Publicerat 2014-09-04

Den 4 september lanseras beslutsstödet NjuRen som webbtjänst. Det innebär att alla vårdgivare i Stockholms läns landsting kan få stöd vid läkemedelsdosering till patienter med nedsatt njurfunktion.

Alla vårdgivare i Stockholms län kan använda webbtjänsten NjuRen, http://njuren.sll.se (fungerar inom SLLnet). Via beslutsstödet uppmärksammas läkare på njurfunktionen, får förslag på dosjusteringar och tillgång till fördjupad information om olika läkemedel i förhållande till nedsättning av njurfunktionen.

Patientens aktuella kreatininvärde, kön, födelseår och läkemedel matas in. Klicka på Visa rekommendation så visas ett beräknat eGFR och de dosjusteringsrekommendationer som gäller för patientens njurfunktionsnivå. Via länken Läs hela rekommendationen nås den fördjupade informationen.

Finns i Janusfönster

NjuRen tillhandahålls och förvaltas av läkare och farmaceuter på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samarbete med njurmedicinsk expertis, och hålls uppdaterad med den senaste evidensen.

Beslutsstödet finns sedan tidigare tillgängligt via Janusfönster i journalsystemet TakeCare. En utvärdering bland läkare som använder beslutsstödet visar att NjuRen ökar läkarnas uppmärksamhet på patienter med nedsatt njurfunktion, ger en ökad kunskap om dosering och upplevs som ett stöd i det dagliga kliniska arbetet. Det är tidsbesparande och upplevs utgöra ett värdefullt hjälpmedel vid läkemedelsgenomgångar.

Tova de Ruvo-Lohmann, specialist i allmänmedicin, Axelsbergs vårdcentral, har använt NjuRen i Janusfönster ett par år.
– Jag använder NjuRen dagligen och tycker att den ger ett väldigt bra stöd. Jag uppmärksammar tidigare om en patient börjar få nedsatt njurfunktion. Jag får nästan alltid träff i NjuRen på de läkemedel som patienten är ordinerad. NjuRen är särskilt användbar när man arbetar med äldre, exempelvis på servicehus.

Utbildning i NjuRen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillhandahåller – via SLL:s kunskapsportal Lärtorget – en e-lärandeutbildning kring NjuRen och hur man ska tolka rekommendationerna, https://lartorget.sll.se/. Utbildningen är kostnadsfri.

Mer information

Vill du veta mer skriv till e-tjanster.hsf@regionstockholm.se

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad