Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Beställning av vaccin – nyheter inför årsskiftet

Beställning av vaccin – nyheter inför årsskiftet

Publicerat 2014-12-15

Den nya nationella upphandlingen av vissa barnvacciner ger två nya avtal för SLL och Gotland. Avtalen startar den 1 januari 2015 och gäller i två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år.

Tetravac

Nytt 4-valent vaccin på avtal är Tetravac som ersätter Infanrix-Polio.

Innehåller vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio (DTaP-IPV) och ges som programvaccin på BVC i 5-årsåldern. Tetravac finns i förpackning om 1 dos och 10 doser i förfylld spruta och beställs från den 1 januari från Sanofi Pasteur MSD:s kundtjänst och distribueras via Oriola (ny rutin för Sanofi Pasteur MSD, se nedan). I början av året (prel första kvartalet) kommer Tetravac tillhandahållas i utländsk förpackning.

Infanrix

Infanrix-Polio+Hib är upphandlat som
5-valent vaccin, och ersätter Pentavac.

Innehåller vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib (DTaP-IPV-Hib). Vaccinet gavs tidigare som programvaccin för spädbarn på BVC men har ersatts av 6-valent vaccin från och med 2013 och används numera sällan. Finns i förpackningar om 10 doser i förfylld spruta + pulver och beställs från GSK vaccin från den 1 januari.

Ny beställningsrutin för Sanofi Pasteur MSD:s vacciner
Från och med den 1 januari beställs alla Sanofi Pasteur MSD:s vacciner via deras egen kundtjänst och distribueras via Oriola. Tidigare har både beställning och distribution skett via Crucell/SBL vaccin. Alla kunder kommer inför skiftet att få nya kundnummer och dessutom upprättas nya fakturakundnummer som används när Hälso- och sjukvårdsförvaltningen betalar programvaccin på BVC och Gardasil som ges i skolan.

Upphandlade vacciner som omfattas:

  • Gardasil
  • Imovax-Polio,
  • Pneumovax
  • Rabies-Imovax/Verorab (Verorab ersätter hela 2015)
  • Rotateq
  • Tetravac
  • Vaqta

Kontaktuppgifter beställning
VaccinService SPMSD kundservice
(öppet vardagar 8-16:30)
Tel: 031-88 70 80
E-post: vaccinservice@spmsd.com

För att se SLL:s kompletta avtalssortiment för vacciner, gå till SLL:s avtalskatalog.

Information om beställningsrutiner, sortiment och priser finns på Vårdgivarguiden (Smittskydd Stockholm). Nya versioner för januari läggs upp i mitten av december.

För mer information vänligen kontakta avtalscontroller eller Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för vaccinationer

Senast ändrad