Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på intravenöst ceftazidim

Publicerat 2014-11-07

Det har uppstått en bristsituation på ett antibiotikum, Fortum (ceftazidim) 1 g och 2 g pulver till injektion/infusion.

Beställ i första hand ceftazidim-generika om det finns tillgängligt (Ceftazidim Actavis, Ceftazidim Sandoz). Vid brist på generika kan licens för Ceftazidim Eberth sökas hos Läkemedelsverket.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Ceftazidim Eberth 1 g eller 2 g
Läkemedelsform: injektion/infusion
Läkemedelsstyrka: 1 g eller 2 g
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Eberth

Enligt företaget beräknas nästa leverans av Fortum till Sverige under mars 2015. Övriga formuleringar, det vill säga Fortum 1 g (monovial) och 2 g (monovial) samt Fortum pulver till injektionsvätska, lösning (250 mg och 500 mg) finns det ett begränsat lager av.

Företaget har under en tid haft tillverkningsproblem av aktiv substans vilket gjort att tillgången på slutlig produkt begränsats.

Farahnaz Ghalebandi
apotekare

Senast ändrad 2018-01-10

Gå direkt till

Licensansökan