Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

B-vitamin hjälpte inte mot demens

Publicerat 2014-11-24

B-vitamin minskade nivåerna av homocystein i blodet, men minskade inte det kognitiva åldrandet enligt en metaanalys i tidskriften American journal of clinical nutrition.

Genom observationella studier har det framkommit att personer med Alzheimers sjukdom ofta har förhöjda nivåer av homocystein i plasma. Därför har flera randomiserade studier undersökt om det går att minska det kognitiva åldrandet genom att minska homocystein i blodet via tillförsel av B-vitamin.

Enligt metaanalysen i tidskriften American journal of clinical nutrition hjälpte inte B-vitamin för att minska det kognitiva åldrandet. I analysen ingick elva studier med cirka 22 000 studiedeltagare. Den kognitiva funktionen utvärderades antingen genom tester av specifika kognitiva funktioner i kombination med ett övergripande test eller genom enbart ett övergripande test. Övergripande test omfattar flera kognitiva områden, ett exempel är Mini-mental state examination (MMSE).

När patienten tog B-vitamin, under i medeltal fem år, minskade homocysteinkoncentrationen i blodet med drygt en fjärdedel. B-vitamin tillfördes i form av folsyra och i tio av elva studier även vitamin B12, samt i åtta av de tio studierna också vitamin B6. Den kognitiva funktionen förbättrades dock inte och författarna drar slutsatsen att sänkning av homocysteinnivåerna med behandling med nämnda B-vitaminer inte hade någon signifikant effekt på kognitionen. Homocystein skulle kunna vara en markör för kognitivt åldrande snarare än en riskfaktor. Vid analysen tog författarna hänsyn till behandlingsduration och hur stor minskningen av homocystein var.

I metaanalysen undantogs studier på patienter med diagnos på kognitiv svikt, depression eller Alzheimers sjukdom.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Clarke R, Bennett D, Parish S, Lewington S, Skeaff M, Eussen SJ et al on behalf of the B-Vitamin Treatment Trialists' Collaboration. Effects of homocysteine lowering with B vitamins on cognitive aging: meta-analysis of 11 trials with cognitive data on 22,000 individuals. Am J Clin Nutr. 2014 Jun 25;100(2):657-666. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad