Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Delbarhet av tablett och kapsel på fass.se

Publicerat 2014-10-30

Information om en tablett eller kapsel kan delas/krossas/lösas upp finns nu på fass.se.

Till höger om produktnamnet på fass.se finns Delbarhetsinformation klickbart. Företaget anger, genom en eller flera av tolv standardfraser, utifrån innehållet i produktresumén om läkemedlet kan delas eller inte. För läkemedel där delbarhetsinformation inte finns anges Delbarhetsinformation saknas.

– Vi har bedömt att det finns dokumentation i produktinformationen om delbarhet för omkring två tredjedelar av alla tabletter och kapslar, säger Markus Forslund, leg apotekare, Fass-verksamheten, Läkemedelsindustriföreningen.

Läkemedelsföretagen sköter själva informationsinmatningen. Vid årsskiftet beräknas majoriteten av alla berörda läkemedel innehålla information om delbarhet.

– Vid lanseringen den 16 september i år hade cirka en tredjedel av alla tabletter och kapslar information registrerad, men databasen växer kontinuerligt, säger Markus Forslund.

De tolv standardformuleringarna är:

 • Sväljes hela
 • Kan delas
 • Får inte delas
 • Kan krossas
 • Får inte krossas
 • Kan tuggas
 • Får inte tuggas
 • Kan lösas upp
 • Får inte lösas upp
 • Kan öppnas (kapslar)
 • Får inte öppnas (kapslar)
 • Delbarhetsinformation saknas

Apoteket AB ger ut broschyren Sväljes hela (senast uppdaterad mars 2013). Den innehåller utförliga förklaringar till varför eller hur tabletter och kapslar kan delas eller inte, och inte bara information från produktresumén. Läkemedelsverket kom för ett par år sedan ut med ett kunskapsstöd kring enteral läkemedelsadministrering. Generellt kan sägas att läkemedel med modifierad frisättning (depot- och enteroberedningar) inte ska krossas.

– På sikt kommer vi eventuellt att utöka antalet standardfraser från dagens tolv för att kunna strukturera upp mer information kring delbarhet och annan närliggande administreringsinformation, säger Markus Forslund.

Elin Jerremalm

Källa:
 1. Läkartidningen. Dela tablett eller öppna kapsel – Fass ger svar. Debatt 2014-09-24
 2. Apoteket AB. Sväljes hela mars 2013
 3. Läkemedelsverket. Enteral läkemedelsadministrering. Kunskapsstöd 2013

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad