Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Depotberedning av propranolol avregistreras

Publicerat 2014-03-26

På företagets begäran avregistreras Inderal Retard (propranolol) i juni 2014. Produktionen har redan upphört och lagret beräknas räcka till mars.

Det finns ingen annan depotberedning av propranolol registrerad i Sverige, endast vanliga tabletter med tätare doseringsintervall (Inderal, Propranolol Accord). Det går att söka licens för depotkapslar Propral Retard 80 mg (100 st, cirkapris 345 kr) eller Propranolol Ratiopharm 160 mg (90 st, cirkapris 530 kr).

Uppdaterat 2014-09-09

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Propral Retard
Läkemedelsform: depotkapsel
Läkemedelsstyrka: 80 mg
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Sandoz A/S

Preparatets namn: Propranolol Ratiopharm
Läkemedelsform: depotkapsel
Läkemedelsstyrka: 160 mg
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): TEVA Sante

Anledningen till avregistreringen uppges vara att efterfrågan på depotberedningen (Retard) är för låg för att företaget ska kunna garantera tillverkningen över tid. Under 2013 var det 2 470 individer i Stockholms läns landsting som hämtade ut Inderal Retard (propranolol) på recept till en kostnad av cirka 1,5 miljoner kronor.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Astra Zeneca. Astra Zeneca slutar tillhandahålla Inderal Retard (propranolol) 80 mg och 160 mg. Pressmeddelande februari 2014

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad