Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Diabetesrelaterade komplikationer har minskat

Publicerat 2014-05-08

Enligt en stor amerikansk studie publicerad i New England Journal of Medicine har diabetesrelaterade komplikationer minskat kraftigt från 1990 fram till 2010.

Studien visar en relativ minskning i akuta hjärtinfarkter med 68 procent, i död på grund av hyperglykemi med 64 procent, i stroke och amputationer med drygt 50 procent vardera och i terminal njursvikt med 28 procent på 20 år.

I populationen utan diabetes har samma åkommor minskat mycket mindre, vilket innebär en stor minskning i de relativa riskerna vid diabetes. Till exempel har den relativa risken för amputation minskat från 19 till 11 (30 färre fall per 10 000 personer) och risken för akut hjärtinfarkt från 4 till 2 (96 färre fall per 10 000 personer) vid diabetes.

– Resultaten från denna amerikanska studie överensstämmer med data från Nationella diabetesregistret och understryker vikten av att intensifiera och optimera uppföljning och intervention av riskfaktorer för diabetesrelaterade komplikationer, säger Charlotte Höybye, docent, överläkare, ordförande i expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar.

Förbättrad akutsjukvård, ett förbättrat sjukvårdssystem, patientundervisning, förbättrad behandling av riskfaktorer (till exempel blodtryck och lipider) och rökstopp, nämns som några faktorer bakom resultaten.

Ökad sjukdomsbörda

Trots de goda nyheterna att komplikationerna har minskat väntas ändå sjukdomsbördan öka. I USA har antalet patienter med diabetesdiagnos mer än tredubblats från 1990 till 2010, medan befolkningsökningen varit strax under 30 procent.

Studiedata kommer från National Health Interview Survey, National Hospital Discharge Survey, the US Renal Data System och US National Vital Statistics System. I studien kunde inte typ I-diabetes skiljas från typ 2-diabetes.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Gregg EW, Li Y, Wang J, Burrows NR, Ali MK, Rolka D et al. Changes in diabetes-related complications in the United States, 1990-2010. N Engl J Med. 2014 Apr 17;370(16):1514-23. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad