Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dialog på vårdcentralen minskar antibiotikaanvändning

Publicerat 2014-11-12

Om läkare på en vårdcentral har en gemensam praxis för hur de ska ta hand om patienter med luftrörsinfektioner minskar antibiotikaförskrivningen. Det visar en rapport från Folkhälsomyndigheten som innehåller två studier om läkares beteende.

Fyra vårdcentraler deltog i den ena studien. Två av dem bedömdes som lågförskrivande och två som högförskrivande. Genom intervjuer, observationer och enkäter studerade forskarna hur handläggningen av patienterna påverkades av organisation, rutiner och attityder. På de vårdcentraler som höll förskrivningen nere arbetade läkare och sjuksköterskor med gemensamma mål för hanteringen av patienter med luftvägsinfektioner. Tid för diskussion, ledarskapsfrågor och möjlighet till fortbildning var också betydelsefulla faktorer.

─ Slutsatsen stämmer överens med det vi tidigare trott, alltså att en gemensam syn på hur man ska handlägga de här patienterna på vårdcentralen leder till en mer rationell antibiotikaanvändning. När det är hög omsättning på läkare och mycket tillfällig personal på en vårdcentral finns det risk att förskrivningen ökar, säger Christer Norman, allmänläkare vid Salems vårdcentral och informationsläkare inom Stockholms läns landsting.

I den andra studien visar intervjuer av 25 allmänläkare i fem olika sjukvårdsområden bland annat att en minoritet av dem följer riktlinjerna för omhändertagande av patienter med halsont. De som inte gör det hade enligt forskarna uppfattningar om antibiotika som baseras på föråldrad kunskap.

Karin Nordin

Källa:
  1. Folkhälsomyndigheten: Vad påverkar allmänläkare vid förskrivning av antibiotika? Rapport 2014-11-03

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad