Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

En av fyra tog inte sina blodtrycksmediciner rätt

Publicerat 2014-06-10

I en brittisk studie publicerad i tidskriften Heart hade patienter med dålig blodtryckskontroll och de som remitterats till renal denervering den sämsta följsamheten till antihypertensiv behandling.

I en studie av Tomaszewski och medarbetare [1], genomförd på ett specialistcenter i Leicester, utvärderades följsamheten till antihypertensiv behandling och vilken effekt det hade på blodtrycket.

I undersökningen ingick 208 patienter med högt blodtryck. Av dessa var 125 nyremitterade från primärvården, 66 följdes upp på hypertonicentret på grund av dålig blodtryckskontroll och 17 hade remitterats till renal denervering (kirurgi som bryter de sympatiska nervbanorna till och från njuren för att sänka blodtrycket). Med hjälp av vätskekromatografi och masspektrometri kunde 40 vanliga antihypertensiva substanser/metaboliter spåras i urin.

Oroväckande resultat

Resultatet visade att en fjärdedel av deltagarna inte tog sina blodtrycksmediciner ordentligt. Det var 10 procent som inte följde behandlingen alls och 15 procent som gjorde det delvis. Den högsta prevalensen patienter som inte eller bara delvis var följsamma till behandling var bland dem som följdes på grund av otillräcklig blodtryckskontroll (28,8 %) och hos dem som remitterats till renal denervering (23,5 %). Resultatet är oroväckande, skriver författarna. I studien framkom också att det genomsnittliga antal läkemedel som upptäcktes i urinproven var lägre än det antal som ordinerats.

Det fanns ett tydligt samband mellan blodtryckssvar och antal hypertoniläkemedel som upptäcktes i urinen. Patienter som tog alla sina ordinerade mediciner hade det lägsta blodtrycket.

Litet antal patienter

Några brister med studien är att det är ett litet patientunderlag, framförallt när det gäller de patienter som remitterats till renal denervering. Ett enda urinprov visar heller inte säkert på följsamhet till behandling över tid och det är dessutom troligt att många patienter är mer följsamma den dagen de ska på undersökning.

En viktig orsak till bristande blodtryckskontroll är dålig följsamhet till läkemedelsbehandlingen, som idag är svårt att upptäcka. Om urinprov kan användas för att upptäcka dålig följsamhet, kommer många patienter att kunna slippa vidare tester och procedurer för att hitta orsaken till en dålig blodtryckskontroll enligt författarna.

Under 2013 publicerades, i tidskriften Journal of Hypertension, resultaten från två andra studier där man analyserat urinprov [2] respektive blodprov [3] för att undersöka sambandet mellan följsamhet till behandlingen och dålig blodtryckskontroll. I dessa studier var dålig följsamhet den vanligaste orsaken till dålig blodtryckskontroll hos patienter med resistent hypertension.

Susanne Elfving

Källa:
  1. Tomaszewski M, White C, Patel P, Masca N, Damani R, Hepworth J et al. High rates of non-adherence to antihypertensive treatment revealed by high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HP LC-MS/MS) urine analysis. Heart. 2014 Jun;100(11):855-61
  2. Jung O, Gechter JL, Wunder C, Paulke A, Bartel C, Geiger H et al. Resistant hypertension? Assessment of adherence by toxicological urine analysis. J Hypertens. 2013 Apr;31(4):766-74
  3. Strauch B, Petrák O, Zelinka T, Rosa J, Somlóová Z, Indra T et al. Precise assessment of noncompliance with the antihypertensive therapy in patients with resistant hypertension using toxicological serum analysis. J Hypertens. 2013 Dec;31(12):2455-61

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad