Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Förändringar i Kloka Listan 2015

Publicerat 2014-12-11

I Kloka Listan 2015 har det tillkommit fler behandlingsalternativ för antitrombotisk behandling vid förmaksflimmer. Inom terapiområdet andningsvägar har valet av inhalatorer ändrats och för området rökavvänjning finns utökade rekommendationer.

Kloka Listan 2015

IBS (irritable bowel syndrome) är ett nytt avsnitt. En annan nyhet är en fortsatt förstärkning av barnperspektivet, som till exempel profylaktisk behandling av migrän hos barn och ungdomar.

– Vi är stolta över att få presentera Kloka Listan med nyheter inom flera viktiga terapiområden. Att följa läkemedelsutvecklingen från år till år och förankra evidensbaserade rekommendationer och nationella riktlinjer
genom Kloka Listan är ett av läkemedelskommitténs viktigaste uppdrag,
säger Eva Andersén Karlsson, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommitté.

Webbversionen av nästa års Kloka Listan kommer att finnas tillgänglig på Janusinfo den 19 januari 2015. En förteckning över förändringar i de rekommenderade läkemedlen för Stockholms län finns dock tillgänglig redan nu [1]. Den 20 januari presenteras förändringarna på Kloka Listan Forum.

FAKTA KLOKA LISTAN
Kloka Listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar. Rekommendationerna är grundade på vetenskaplig dokumentation avseende effekt och säkerhet, farmacevtisk ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och miljöaspekter.

Kloka Listan är resultatet av ett omfattande arbete. Stockholms läns läkemedelskommittés 21 expertråd ger förslag på rekommenderade läkemedel inom sina respektive expertområden. Expertrådens förslag presenteras för Stockholms läns läkemedelskommitté. Därefter fastställs rekommendationerna av läkemedelskommittén. Alla medverkande experter följer Stockholms läns läkemedelskommittés jävspolicy.

Kloka Listan finns i tre versioner; för läkare, för patienter och för beställning till läkemedelsförråd.

 Susanne Elfving

Källa:

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad