Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Förväxlingsrisk för kortverkande och långverkande oxikodon

Förväxlingsrisk för kortverkande och långverkande oxikodon

Publicerat 2014-01-08

Oxikodon finns både som kortverkande beredningar och depotberedningar, med likartade läkemedelsnamn. Det kan innebära risk för förväxling med potentiellt allvarliga konsekvenser.

Depottabletterna doseras två gånger dagligen och de vanliga tabletterna/kapslarna var fjärde till var sjätte timme. Det framgår inte av läkemedelsnamnet vilken typ av beredning det är.

Vid förskrivning, receptexpedition och användning är det av största vikt att läkemedlen identifieras inte bara med namn utan också med såväl beredningsform som styrka. Förskrivarens indikation för behandling ska alltid anges, liksom en doseringsanvisning som tydligt anger hur läkemedlet ska användas till exempel 1 x 2 eller vid behov. I doseringsfältet kan också anges om preparatet är långverkande eller kortverkande.

Minska förväxlingsrisken

Vid receptförskrivning går det bra att förskriva originalprodukten OxyNorm (kortverkande) och OxyContin (långverkande). Apoteket byter då ut till billigaste motsvarighet enligt Läkemedelsverkets utbytbarhetslista. Om läkaren bedömer att det finns en risk att patienten förväxlar den långverkande och den kortverkande beredningen, kan läkaren förskriva de preparat som patienten tidigare fått och är förtrogen med, och ange att de inte får bytas ut på apotek. Detta gäller för patienter som samtidigt behandlas med långverkande och kortverkande oxikodonpreparat.

Vid beställning på rekvisition rekommenderas OxyNorm (kortverkande) och Oxycodone Teva (långverkande) inom Stockholms läns landsting.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Depottabletter med oxikodon är utbytbara. Nyhet 2013-09-26
  2. Läkemedelsverket. Förväxlingsrisk mellan tabletter/kapslar och depottabletter med oxikodon. Nyhet 2013-06-14
  3. Läkemedelsverket. Utbytbara läkemedel

Senast ändrad