Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Gravida gör tummen upp för tjänsten Läkemedel och fosterpåverkan

Publicerat 2014-11-25

De flesta gravida kvinnor anser att informationen i Läkemedel och fosterpåverkan är värdefull och lättillgänglig, trots att den är avsedd för medicinskt utbildad personal. Även läkare och barnmorskor är positiva till att gravida läser texterna. De ser dock i högre grad att det skulle kunna orsaka problem.

Resultaten kommer från en enkätstudie om Läkemedel och fosterpåverkan bland gravida och sjukvårdspersonal på tio barnmorske- och specialistmödravårdsmottagningar runtom i Sverige. Av de 275 gravida som deltog, ansåg en stor majoritet att tjänsten är värdefull, lätt att förstå och att den förstärker och kompletterar informationen från sjukvården.

Personalen mer tveksam
För några frågor skiljde sig svaren mellan de 68 läkare/barnmorskor som deltog och de gravida kvinnorna. Personalen såg i högre utsträckning risker med att gravida läser texterna och var mindre benägna att rekommendera tjänsten till dem.

Sammantaget, tyder resultaten på att en majoritet av gravida kvinnor har glädje av att använda Janusinfos tjänst Läkemedel och fosterpåverkan.

Vi vill varmt tacka både gravida och personal för deras medverkan i studien. Resultaten kommer att skickas in för publicering i en vetenskaplig tidskrift.

Några kommentarer från gravida
”Bra, pålitlig källa istället för att googla & komma in på oseriösa diskussionsforum”

”Informativt! Bra att bedömningen kompletteras med faktiskt statistik.”

”Detta är precis vad gravida behöver! :)”

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad