Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Hänvisning till upphandlat protrombinkomplexkoncentrat

Hänvisning till upphandlat protrombinkomplexkoncentrat

Publicerat 2014-01-27

Confidex är sedan 2013 upphandlat protrombinkomplexkoncentrat i Stockholms läns landsting. Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel anser att Ocplex kan ersättas av Confidex vid rekvisition.

Den samlade bedömningen är att produkterna är likvärdiga och kan doseras på samma sätt. Vid beräkning av dos ska man beakta patientens vikt, aktuellt PK-INR- värde och vilket PK-värde man syftar till vid behandling med protrombinkomplexkoncentrat.

Observera att de dosrekommendationer för Confidex som anges i Fass syftar till ett PK INR ≤ 1,3. Detta innebär högre dos än om man, vid allvarlig blödning som pågår, syftar till PK INR ≤ 1,5 vilket kan vara tillräckligt. Vid osäkerhet i dosering, efter påbörjad behandling för att undvika försening, kan kontakt tas med koagulations- eller hemostascentrum. Onödigt höga doser innebär risk för tromboskomplikation.

För att underlätta beställning av upphandlad vara kommer beställningssystemet att föreslå byte till Confidex vid beställning av Ocplex. Det är viktigt att enheterna uppdaterar behandlings-PM med korrekt information.

Priset för upphandlat protrombinkomplexkoncentrat, Confidex 500 IE, är 1 630 kr. Alternativt preparat, Ocplex 500 IE, kostar 3 500 kr (pris januari 2014).

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel

Senast ändrad