Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kortisoninjektion vid tennisarmbåge ska utmönstras

Publicerat 2014-10-28

På kort sikt kan injektioner med kortikosteroider vid tennisarmbåge ha goda effekter. Men sett på längre tid än 12 veckor är behandlingen skadlig. Den är därför inte etiskt försvarbar och ska utmönstras enligt Statens beredning för medicinsk utredning, SBU.

Det är sedan tidigare känt att kortikosteroidinjektioner som behandling av lateral epikondyalgia, tennisarmbåge, kan göra större skada än nytta. Efter att ha sammanfattat och kommenterat en australisk kunskapsöversikt om kortikosteroidinjektioner som behandling av sjukdomar i senor, har SBU nu kommit fram till att det inte är etiskt försvarbart att lägga resurser på en sådan behandling. Resultaten visar en gynnsam effekt de första tolv veckorna efter en injektion. Men på längre sikt än så kan behandlingen däremot orsaka skador. I översikten mättes klinisk funktion och smärta samt biverkningar av olika injektioner.

– Medicinska behandlingar med otillräckligt vetenskapligt stöd och där randomiserade kontrollerade studier visar sämre effekt än placebo bör avvecklas. Detta borde enligt min uppfattning gälla steroidinjektioner vid lateral epikondylit. När varannan patient som fått steroidinjektioner och var tionde som fått koksaltinjektioner får tillbaka sina besvär efter ett halvår eller ett år är det tydligt att denna behandling inte lämplig, kommenterar Carl-Olav Stiller, överläkare och ordförande i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för analgetika och reumatologiska sjukdomar.

Upp till 36 miljoner kronor

Varje år drabbas upp till 105 000 personer i Sverige av tennisarmbåge. Framför allt är det personer mellan 40 och 60 år som får problem med smärta och svullnad i senor, senfästen och den intilliggande vävnaden. Klassiska tecken på inflammation saknas inuti senan men trots detta har tillståndet behandlats med inflammationsdämpande kortikosteroider och behandlingen används ofta även idag enligt SBU.

SBU beräknar att om alla som drabbas av tennisarmbåge i Sverige skulle behandlas med kortisoninjektion skulle det kosta sjukvården mellan 9,9 och 35,7 miljoner kronor per år. Varje behandling kostar 340 kronor enligt beräkningarna och då är inte eventuella kostnader för följdproblem medräknade.

Utvärderingen ingår i en ny form av rapporter från SBU som kallas prioriteringsstöd. Tanken är att hjälpa beslutsfattare inom vården att prioritera bort metoder som inte är effektiva eller som har oklar effekt.

Karin Nordin

Källa:
  1. Statens beredning för medicinsk utredning, SBU. Kortikosteroidinjektioner vid tennisarmbåge (lateral epikondyalgia) är skadliga på lång sikt. Rapport 2014-10-15

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad