Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kostnader för läkemedel utanför förmånen ökar

Publicerat 2014-10-01

De senaste tio åren har kostnaderna för receptförskrivna läkemedel utanför förmånen ökat från 500 miljoner till mer än 2 miljarder kronor. Patienterna får betala mer själva.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har på regeringens uppdrag utrett frågan om läkemedel utanför förmånerna. I en ny rapport konstaterar myndigheten att kostnaderna för läkemedel som förskrivs på recept, men inte ingår i förmånen, ökar. Orsaken är bland annat ökade kostnader för smittskyddsläkemedel. Även potensläkemedel, östrogenpreparat och preventivmedel som förskrivs utanför förmånen har blivit dyrare. Läkemedelsföretag väljer också i ökad utsträckning att ta sina produkter ur förmånen vilket i sin tur kan vara en följd av TLV:s arbete med att ompröva subventionen för grupper av läkemedel.

– Kostnadsökningen drabbar patienterna som i många fall får betala hela läkemedelskostnaden själva, men det drabbar också landstingen, säger Ann Einerth, koordinator på TLV, i en kommentar.

Smittskyddsläkemedel är avgiftsfria för patienten och finansieras i sin helhet av landstingen. Patienten betalar inte ens egenavgiften som gäller inom högkostnadsskyddet.

Preventivmedel utanför förmånerna får patienten betala själv, oberoende av ålder, i de flesta landsting. Inom SLL subventionerar landstinget vissa preventivmedel för personer upp till 26 år. För p-piller gäller det bara de preparat som ingår i läkemedelsförmånen och patienten får då betala 60 kr/år själv.

Saknar bra prisinformation

Prissättningen för läkemedel som inte ingår i förmånen är fri. Läkemedelsföretag och apotek sätter de priser de vill och priserna kan därför variera mellan olika apotek. I nuläget kan inte förskrivare få tillgång till uppdaterad information om huruvida ett läkemedel ingår i förmånen eller inte på ett lättillgängligt sätt, menar TLV. Apoteken får inte heller byta ut ett läkemedel som inte ingår i förmånen mot ett utbytbart läkemedel inom förmånen. Det här innebär en risk för att patienten i slutändan får betala onödigt mycket för ett läkemedel som inte ingår i förmånen.

Om utvecklingen med att allt fler receptläkemedel står utanför förmånssystemet fortsätter öka under längre tid är risken stor att det urholkar högkostnadsskyddet för patienterna, konstaterar TLV.

Karin Nordin

Källa:
  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i förmånerna. Rapport 2014-09

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad