Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lågutbildade kvinnor använder mer lugnande medel och sömnpreparat

Publicerat 2014-08-13

Socialstyrelsen uppmärksammar särskilt skillnader i hälsa och vård mellan personer med olika utbildningsbakgrund. Av verkets årliga lägesrapport om vården och omsorgen framgår att lågutbildade kvinnor 30–64 år använder nästan tre gånger mer lugnande medel och sömnpreparat än högutbildade kvinnor.

Trots att de är beroendeframkallande skrivs bensodiazepiner ut för regelbunden användning, varmed menas att en person i genomsnitt konsumerar minst en halv dygnsdos per dag under ett år.

– Det kan vara motiverat att förskriva sådana mediciner till patienten under en kort period. Men det som är oroväckande är att medicinerna skrivs ut för regelbunden användning. Vi vet att de här medicinerna ofta skrivs ut av vårdcentraler. Det finns dessutom stora skillnader mellan landstingen i hur mycket som skrivs ut. Det tycks inte finnas någon samsyn i hur man hanterar de här preparaten. Landstingen måste se över den här problematiken, säger Birgitta Lindelius, utredare vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Statistik visar att vuxna kvinnor dominerar stort vad gäller vilka som tar ut sömnmedel och lugnande medel ( N05C) utskrivet från primärvården inom Stockholms läns landsting mätt i definierade dygnsdoser (DDD).

David Finer

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad