Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedel vid inkontinens utesluts ur förmånen

Publicerat 2014-10-08

Toviaz och Vesicare får stå kvar med begränsad subvention efter TLV:s omprövning av läkemedel vid trängningsinkontinens. Emselex utesluts helt ur högkostnadsskyddet.

Generiskt tolterodin (Detrusitol) ska användas i första hand vid trängningsinkontinens. Det innebär att patienter ska ställas över till generiskt tolterodin om de tidigare inte har provat tolterodin och att all nyinsättning ska ske med tolterodin.

De antikolinerga läkemedlen vid inkontinens bedöms likvärdiga gällande effekt och säkerhet. De tre läkemedlen Emselex (darifenacin), Toviaz (fesoterodin) och Vesicare (solifenacin) har tidigare haft subvention genom högkostnadsskyddet men har nu alltså omprövats av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Direktimporterat Emselex utesluts ur högkostnadsskyddet eftersom företaget inte sänkt priset på läkemedlet och det inte bedöms vara kostnadseffektivt. Detta börjar gälla i februari nästa år. Priset på Toviaz och Vesicare har däremot sänkts med 30 procent och läkemedlen kommer att kvarstå i högkostnadsskyddet, fast med begränsad subvention. Begränsningen börjar gälla 1 januari 2015 och innebär att läkemedlen endast subventioneras till patienter som inte nått behandlingsmålet med generiskt tolterodin. Toviaz och Vesicare ska därmed inte användas som förstahandspreparat.

Karin Nordin

Källa:
  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Emselex utesluts ur högkostnadsskyddet. Beslut 14-10-08

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad