Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Laktos i tablett inget hinder

Publicerat 2014-06-23

Laktos är ett vanligt fyllnadsmedel i tabletter och kapslar. Trots det behöver de flesta med laktosintolerans inte laktosfria läkemedel.

Känsligheten för laktos varierar mycket från person till person, men studier pekar på att de flesta med laktosintolerans kan inta 5–10 g laktos (1–2 dl mjölk) eller mer i samband med måltid, utan att få symtom. Det kan eventuellt finnas individer som får symtom av en mycket mindre mängd laktos.

Tabletter eller kapslar innehåller oftast mindre än 1 g laktos per dygnsdosering (några hundra mg per tablett). Laktosfria alternativ kan hittas genom att använda filtreringsfunktionen (Innehåller laktos – Nej) i Svensk informationsdatabas för läkemedel (SIL).

Laktos är en disackarid som finns i till exempel modersmjölk och komjölk. Enzymet laktas behövs för att spjälka laktos i tunntarmens slemhinna till monosackarider (glukos och galaktos) som kan absorberas. Laktosintolerans beror på brist på laktasenzymet. När ospjälkad laktos, som inte kan absorberas, når kolon dras vätska in i tarmen via osmos och laktosen jäser (av tjocktarmens bakterier). Vanliga symtom är buksmärtor, flatulens, diarré och illamående.

Ungefär 2–3 procent av Sveriges befolkning beräknas vara laktosintoleranta. I Sydeuropa är det betydligt vanligare.

Laktosintolerans hos barn under fem år är mycket ovanligt och istället bör risken för komjölksproteinallergi beaktas. Komjölksproteinallergi drabbar 2–3 procent av barnen, men växer ofta bort. Hos vuxna är det mer sällsynt (0,1–0,2 procent).

Elin Jerremalm

Källa:
  1. NHS. UK Medicines Information. What factors need to be considered when prescribing for lactose intolerant adults? 2013-08-15
  2. Läkartidningen. Laktosintolerans hos barn är ett över­diagnostiserat tillstånd. 2012-01-31
  3. Läkemedelsverket. Om hjälpämnen i läkemedel. 2011-10-10

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad