Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lokalbehandling basen vid akne

Publicerat 2014-10-03

Välj i första hand lokalbehandling vid akne. I vissa fall kan tidsbegränsad peroral antibiotikabehandling med tetracyklin eller lymecyklin, vid maximalt två tillfällen, vara motiverat. Vid svår nodulär/nodulocystisk akne remitteras till dermatolog för ställningstagande till behandling med isotretinoin. Det framgår av den nya behandlingsrekommendationen från Läkemedelsverket och Folkhälsoinstitutet.

Utvärtes behandling är grunden och ska ges kontinuerligt, utom vid isotretinoinbehandling.

  • Vid komedoakne är adapalen (Differin) förstahandspreparat.
  • Vid mild papulopustulös akne är bensoylperoxid (Basiron AC), adapalen och azelainsyra (Finacea, Skinoren) förstahandspreparat.
  • Vid medelsvår papulopustulös akne är kombinationen bensoylperoxid–adapalen (Epiduo) förstahandspreparat. Kombinationen bensoylperoxid–klindamycin (Duac) är andrahandspreparat och används i högst tre månader på grund av resistensrisken.

I svårare fall

Vid svår papulopustulös akne, eller vid otillräcklig effekt av lokalbehandling som prövats i 6–12 veckor, kan tre månaders peroral antibiotikabehandling med tetracyklin eller lymecyklin ges som tillägg till lokalbehandling. Enligt de nya rekommendationerna bör antibiotikabehandlingen upprepas högst en gång. Vid otillräcklig effekt remitteras till hudspecialist för ställningstagande till isotretinoin.

Lokalbehandling med adapalen eller bensoylperoxid–adapalen ska fortsätta under lång tid efter antibiotikakuren för att förebygga återfall.

För kvinnor med behov av antikonception kan lokalbehandlingen istället kombineras med kombinerade hormonella medel. Kombinationer som innehåller etinylestradiol och gestagenerna drospirenon eller desogestrel har effekt på akne.

Minska resistensrisken

Den kliniska betydelsen av resistens vid akne är inte säkerställd, men enligt europeiska data är 50 procent av aknepatienterna koloniserade med erytromycin- och klindamycinresistenta Propionibacterium acnes och 20 procent med tetracyklinresistenta P acnes. Vid antibiotikabehandling kan kombination med bensoylperoxid minska risken för resistens.

I Kloka Listan rekommenderas vid lindrig–medelsvår akne bensoylperoxid, adapalen eller adapalen–bensoylperoxid och vid medelsvår akne lymecyklin. Läs mer om akne i Stramas vårdprogram om hud- och mjukdelsinfektioner Pdf, 53.9 MB. och på viss.nu.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Nya rekommendationer för behandling av akne. Nyhet 2014-06-19

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad