Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mer antibiotika ju längre arbetsdagen lider

Publicerat 2014-10-16

Läkare förskrev mer antibiotika mot akuta luftvägsinfektioner vartefter arbetsdagen gick, något som kanske kan skyllas på beslutströtthet, enligt en artikel i JAMA internal medicine.

Studien inkluderade knappt 22 000 primärvårdsbesök, till drygt 200 läkare, där patienten hade sökt för akut luftvägsinfektion. Totalt sett förskrevs antibiotika vid 44 procent av besöken. Besöken delades in i två grupper. En där antibiotika kan vara indicerat (öroninflammation, bihåleinflammation, lunginflammation och streptokockorsakad halsont) och en grupp där antibiotika aldrig behövs. Läkarbesöken inträffade på vardagar, antingen under ett förmiddagspass (klockan 8–12) eller ett eftermiddagspass (klockan 13–17).

Antibiotikaförskrivningen ökade med tiden under både förmiddags- och eftermiddagspasset, relativt till den första timmen ökade förskrivningen med 1,01 för den andra timmen, 1,14 för den tredje timmen och 1,26 för den fjärde timmen. Antibiotikaförskrivningen ökade för båda grupperna, alltså där antibiotika kan behövas och där antibiotika inte behövs.

Inom psykologin är det ett känt fenomen att det vid upprepade beslutstaganden kan infinna sig en beslutströtthet (decision fatigue) som gör att enklare eller säkrare beslut väljs. Att välja att förskriva antibiotika kan upplevas som ett enklare och säkrare val och kan till exempel bero på patientens krav, en vilja att göra något för patienten, att besöket ska gå fort eller en orealistisk rädsla för komplikationer.

För att motverka beslutströtthet föreslås till exempel kortare arbetspass och raster.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Linder JA, Doctor JN, Friedberg MW, Reyes Nieva H, Birks C, Meeker D et al. Time of Day and the Decision to Prescribe Antibiotics. JAMA Intern Med. 2014 Oct 6. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad