Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Miljöklassificeringen av läkemedel har uppdaterats

Publicerat 2014-03-05

Miljöklassificeringen av läkemedel på Janusinfo har uppdaterats. Antalet klassificerade substanser har sammanlagt utökats med omkring 80 nya substanser sedan år 2012.

Några substanser har också fått ändrad klassificering då riktlinjerna för bedömning av bioackumulation och toxicitet för antibiotika har ändrats. Gränsvärdet har höjts för när en substans anses ha förmåga att kunna bioackumuleras och de antibiotika som inte toxicitetstestats på rekommenderat sätt (blågrön alg enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten) bedöms i de flesta fall som otestade.

Att verka för att sänka halten av de mest miljöbelastande läkemedelssubstanserna i naturen är en betydelsefull del av landstingets miljöarbete. I detta arbete ingår att bedöma och klassificera läkemedel efter deras påverkan på miljön.

Klassificering sker både av läkemedelssubstansernas miljöfarlighet, det vill säga deras inneboende förmåga att kunna påverka miljön och av den miljörisk substanserna medför vid användning i nuvarande omfattning.

Så går klassificeringen till

Miljöklassificerade läkemedel – sök i tabellen

Siv Martini, leg apotekare
Avdelningen stöd för evidensbaserad medicin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad