Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mindre antibiotika än för fyra år sedan

Publicerat 2014-11-19

Antibiotikaförskrivningen i Sverige har minskat med 15 procent på fyra år. Det framgår av Folkhälsomyndighetens rapport om Patientsäkerhetssatsningen 2014.

I Stockholm har antalet uthämtade recept per 1 000 invånare minskat från 413 till 356, alltså med 14 procent, från perioden 1 oktober 2010–30 september 2011 till perioden 1 oktober 2013–30 september 2014. Stockholm har dock fortfarande flest recept per 1 000 invånare. Närmast det nationella målet på 250 recept per 1 000 invånare och år ligger i dagsläget Västerbotten med 261 recept. Samtliga landsting nådde det uppsatta kvantitativa målet om minskning av antibiotikaförsäljning.

Alla landsting har följt och analyserat resistensläget och antibiotikaförskrivningen i öppen- och slutenvård. Enligt rapporten har också alla landsting verkat för ökad följsamhet till lokala behandlingsrekommendationer.

I patientsäkerhetssatsningens mål ingår att minst 50 procent av vårdenheterna inom primärvården i respektive län ska förse sina förskrivare med personlig förskrivningsstatistik. De flesta landsting, 19 av 21, klarade detta.

Patientsäkerhetssatsningen 2014 är en överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting om förbättrad patientsäkerhet, bland annat när det gäller antibiotikaanvändning.

– Satsningen som har pågått i fem år är nu avslutad och generellt sett har resultat blivit bra i hela landet. För Stockholms del har till exempel antibiotikaförskrivningen minskat med 24 procent till barn 0–6 år de senaste två åren. Drygt 80 procent av alla husläkarmottagningar i landstinget har dessutom genomfört en kollegial reflektion över antibiotikaförskrivningen på enheten, med utgångspunkt från sin egen förskrivning. Detta arbete är fantastiskt och vi är mycket imponerade av engagemanget, säger Astrid Lundevall, enhetschef för Strama Stockholm.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Folkhälsomyndigheten. Minskad antibiotikaförskrivning i alla landsting. Nyhet 2014-11-17

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad